About us

Fei Chen
Ph.D

Center for genomics and biotechnology,
Fujian Agricultural University
15 Shangxiadian,
Fuzhou city, Fujian Province, China
Email:frank@fafu.edu.cn

Junhao Chen
Zhejiang A&F University
Major: Tree genomics